Bokade Tider

Alla bokningar görs till Ulf Bäcker 073-536 45 13 el Jan Willner 070-561 41 21
OBS! Alla tider som bokas är starttid OBS!
REGLER FÖR BOKNING NEDAN
Fasta bokade tider 
Söndagar kl 11.00  Medlems Golf
Måndagar kl 16.00  Dam Golf
Tisdagar kl 15.00  Herr Golf
Torsdagar kl 11.00  +55Golf